Meme Kanseri – Tiroid Kanseri- Guatr

Prof.Dr.Yavuz Kurt 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2001 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2012 yılında Cerrahi Onkoloji Uzmanı ve 2013 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu. Norveç’te Haukeland Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme ve Endokrin Cerrahi Departmanında Prof. Dr. Jan Eric Varhaug ile çalıştı.

Erken evre meme kanseri hastalarının cerrahi tedavisinde çığır açan sentinal lenf nodu biyopsisi yöntemini klinikte ilk defa uygulamaya koydu. Dr. Michel Gagner’in 90’lı yıllarda tarif ettiği laparoskopik adrenalektomi ameliyatını kendi kliniğinde ilk kez 2005 yılında, ayrıca laparoskopik splenektomi (kapalı yöntemle dalağın çıkarılması) amaliyatını da kliniğiniğinde ilk olarak uyguladı.

Eylül 2016 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yaptı.

Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Pendik Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde görev yapmaktadır.