Prof. Dr. Yavuz Kurt

Hoş geldiniz dostlarım 

Dostlarım diyorum çünkü cerrahi hayatım boyunca ameliyat ettiğim birçok hasta ile doktor hasta ilişkisinin ötesinde uzun soluklu dostluklarım oldu. Onların dertleri ile dertlendim, mutlulukları ile neşelendim. 

Bu macera 1969 yılında doğduğum ve her zaman Antepli olmaktan gurur duyduğum Gaziantep’te başladı. Daha çocuk yaştan itibaren tüm anneler gibi fedakâr annemin halasının oğlu kendisi de Genel Cerrah olan Op. Dr. Necdet Karslı’ ya özenerek doktor hatta genel cerrah olmak için ilkokula başladım. 

WhatsApp Image 2021-12-22 at 19.55.37
WhatsApp Image 2022-02-04 at 13.25.09

Ardından Gaziantep Anadolu Lisesi’ni bitirip Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Tıp Fakültesi’ni bitirdiğimde hem işim hem de eşim olmuştu. Hayat boyu en büyük desteğim sevgili eşim, sınıf arkadaşım Nilay’ la mezun olur olmaz evlendik.  Artık cerrahlığa bir adım daha yaklaşmıştım. Gaziantep Devlet hastanesi Acil Servis’te mecburi hizmetimi yaparken şerefli Türk Ordusu’na Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın açmış olduğu sınavı birincilikle kazanarak katıldım. Artık Askeri Doktordum. 

İki yıl Malatya Erhaç 7. Ana Jet Üssü’nde uçuş doktorluğu ve sağlık amirliği görevlerini tamamladıktan sonra 1997 yılında, çeyrek asırlık hayatım ve cerrahi kariyerimi geçireceğim GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde asistanlığa başladım. İşte artık neşteri elime almıştım ve ameliyat ederek hastaları sağlığına kavuşturabilecektim. Sevgili çocuklarım Korhan ve Zeynephan ile birlikte İstanbul’da bu cerrahi hayatın içinde beraber büyüdük.

Aynı hastane ve aynı klinikte sırasıyla 2001 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2012 yılında Cerrahi Onkoloji Uzmanı ve 2013 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldum. Klinikte hemen herkesin ilgilendiği kolorektal hastalıklarla değil de meme ve endokrin cerrahisi ile uğraşmayı seçtim. Cerrahi kariyerimde büyük desteklerini gördüğüm saygıdeğer hocam Prof. Dr. Tuncay Çelenk’i ve kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Mehmet Levhi Akın’ı şükranla anmak isterim. Meme ve endokrin cerrahiye olan ilgime büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu’nu da müteşekkirim. Norveç’te Haukeland Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme ve Endokrin Cerrahi’ si Departmanında Prof. Dr. Jan Eric Varhaug ile çalıştım. Meme kanseri ile birlikte endokrin cerrahisinin tüm konularıyla tiroid, paratiroid ve adrenal bez ve hastalıkları ile ilgilendim.  Erken evre meme kanseri hastalarının cerrahi tedavisinde çığır açan sentinal lenf nodu biyopsisi yöntemini klinikte ilk defa uygulamaya koydum. Dr. Michel Gagner’in 90’lı yıllarda tarif ettiği laparoskopik adrenalektomi ameliyatını kendi kliniğimizde ilk kez 2005 yılında, ayrıca laparoskopik splenektomi (kapalı yöntemle dalağın çıkarılması) amaliyatını da kliniğimizde ilk olarak uyguladım.  Tümü tarafımca gerçekleştirilen laparoskopik adrenal bez ve dalak ameliyatlarından oluşan seri daha sonra uluslararası dergilerde makale olarak yayınlandı.

GATA ve tüm askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devrinden sonra Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alan hastanemizde 2016 yılından bu yana Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.   

Binlerce hastayı ya bizzat ameliyat ettim ya da ameliyatına iştirak ettim. Hayatlarına dokundum. Özveriyle her zaman elimden gelenin azamisini yapmaya gayret ettim. Yıllarımı verdiğim, tek amacımın güncel ve çağdaş yöntemlerle hızlı ve çözüm odaklı cerrahi tedaviler uygulayarak hastaları iyileştirmek olan ve ödülü ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastanın gülümsemesi olan bu mesleğe hep saygı duydum. Bir hastamın bana sorduğu üzere bir daha dünyaya gelseniz yine cerrah olur muydunuz sorusunun cevabı ben de kesinlikle evettir.  

Dostlarım; En derin saygı ve sevgi dileklerimle sağlıklı günler dilerim. 

Prof. Dr. Yavuz Kurt 

 

ENGLISH

Prof. Dr. Yavuz Kurt

General Surgery and Surgical Oncology Specialist

He was born in 1969 in Gaziantep. He graduated from Gaziantep Anatolian High School in 1987 with the third place.

He graduated from Ege University Faculty of Medicine in 1993. In 2001, he completed his Specialization Training at GATA Haydarpaşa Training Hospital General Surgery Clinic in Istanbul. He became Assistant Professor in 2003, Associate Professor in 2006, Surgical Oncology Specialist in 2012 and General Surgery Professor in 2013 in the same clinic. He worked with Prof. Dr. Jan Eric Varhaug in the Department of Breast and Endocrine Surgery, University of Medicine, Haukeland University, in Norway.

His special areas of interest are breast cancer and endocrine surgery (thyroid, parathyroid, adrenal gland diseases). 

He introduced the pioneering sentinel lymph node biopsy method in the surgical treatment of early-stage breast cancer patients in his clinic for the first time. He performed the laparoscopic adrenalectomy (removal of the adrenal gland with the closed method) surgery, which was described by Dr Michel Gagner in the 90s, for the first time in his own clinic in 2005, and he also performed the laparoscopic splenectomy (removal of the spleen with the closed method) for the first time in his clinic.

After the transfer of GATA and Military Hospitals to the Ministry of Health, he worked for more than three years as the General Surgery Clinic Training and Administrative Officer since 2016 at the Health Sciences University Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital in Istanbul. He retired voluntarily in 2020.

Prof. Dr. Yavuz Kurt, who has published 70 scientific articles in international and domestic refereed journals and more than 100 papers in international and domestic congresses, has been working as a General Surgery Faculty Member at Istanbul Medipol University Pendik Health Practice and Research Hospital since January 6, 2020.  

Prof. Dr. Yavuz Kurt, who is married and has two children, knows English.

 

РУССКИЙ

Проф. Доктор Йавуз Курт

Врач общей хирургии и хирургической онкологии.

Родился 1969 году в Газиантеп. Был третьим лучшим в выпуске из старшей школы Анадолу в Газиантеп в 1987 году.

В 1993 завершил учебу в Университете Эге, в Медицинском факультете. В 2001 году завершил свою специальную подготовку в клинике общей хирургии Учебной Больницы GATA Хайдарпаша в Стамбуле. В той же больнице он стал помощником доцента в 2003 году, доцентом в 2006 году, специалистом по хирургической онкологии в 2012 году и профессором общей хирургии в 2013 году. Также он проработал в Норвегии с Проф. Доктором Ян Эрик Вархаугом в Отделении Хирургии молочной железы и эндокринной системы, в Медицинском факультете Университета Хаукеланд.

Особой областью специализации являются рак молочной железы и эндокринная хирургия (заболевания щитовидной железы, паращитовидной железы, надпочечников).

Он впервые представил новаторский метод биопсии сторожевого лимфатического узла в хирургическом лечении пациентов с ранней стадией рака молочной железы в своей клинике. Доктор впервые в собственной клинике в 2005 году выполнил лапароскопическую адреналэктомию (удаление надпочечника закрытым методом), описанную Мишелем Гагнером в 90-е годы, а также в своей клинике он выполнил лапароскопическую спленэктомию (удаление селезенки закрытым методом).

После передачи GATA и военных госпиталей Министерству здравоохранения начиная с 2016 года он более трех лет проработал в качестве специалиста по обучению и административным вопросам в клинике общей хирургии в Учебно-исследовательской Больнице им. Султана 2 Абдулхамида Хана в Университете медицинских наук в Стамбуле. В 2020 году по собственному желанию ушел на пенсию.

Он опубликовал 70 научных статей в международных и отечественных рецензируемых журналах и более 100 статей на международных и национальных конгрессах. проф. Доктор Йавуз Курт работает преподавателем общей хирургии в Медицинской практической и исследовательской больнице Стамбульского университета Meдиполь в Пендик начиная с 6 января 2020 года, по сей день.

Проф. Доктор Йавуз Курт, который женат и имеет двоих детей, также знает английский язык.

 

 

Randevu & Bilgi