Meme Kanseri

Meme kanseri, meme hücrelerinden gelişen ve kadınlarda akciğer kanserinden sonra görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Aynı zamanda, kadınlarda en sık ölüme sebebiyet veren kanserdir. Her 8-10 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Erkeklerde de görülmekle beraber, kadın vakaları erkek vakalarından 100 kat fazladır.

1970′ lerden bu yana meme kanserinin görülme sıklığında artış yaşanmaktadır ve bu artışa modern ve stresli yaşam tarzı sebep olarak gösterilmektedir(az ve geç doğum yapmak veya hiç doğum yapmamak, artmış alkol tüketimi, düzensiz beslenme şekilleri, yağlı yiyecekler, fiziksel aktivite azlığı vb.).

Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde görülme sıklığı, dünyanın diğer bölgelerinde görülme sıklığından daha fazladır. Görülme sıklığı artsa da modern tanı ve tedavi yöntemleri, gelişen teknolojik tıbbı ekipmanlar sayesinde meme kanserinden ölüm oranları düşmektedir.

Meme kanseri, yayılmadan önce, erken evrede tespit edilirse, hasta yaklaşık %96 yaşam şansına sahiptir. Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhistir.

Meme kanserinin birçok tipi vardır. En sık rastlanan duktal karsinoma, memenin süt kanallarında gelişir. Meme kanseri, memenin dışında ilk koltuk altındaki lenf nodüllerine yayılır. Tanı ve tedavide geç kalınırsa kanser hücreleri bölgesel lenf nodları dışında kemiğe, akciğere, karaciğere de yayılabilir. Unutulmamalıdır ki, her kadın meme kanseri gelişme riskine sahiptir. Meme kanserlerinin %25 kadarında genetik yatkınlık (ailevi geçiş) etken olsa da gerçekte meme kanseri gelişen kadınların çoğunda etken belli değildir.